Download wird vorbereitet

Bounds von CPR_Nitra
Dies sind die öffentlichen Bounds von CPR_Nitra

Den Rodiny 2021 Nitra
von CPR_Nitra
VEĽKÁ RODINNÁ HRA DEŇ RODINY 2021 15. máj - 15.jún. Vitajte vo Veľkej rodinnej hre pri príležitosti Dňa rodiny! Trasa vás prevedie stanovišťami v Hornom meste a začína na Župnom námestí. Prechádza rôznymi miestami, na ktoré Vás aplikácia navedie. Na každom zo stanovíšť budete plniť 2 úlohy - jednu kvízovú, druhú zábavnú, pripravili si ich pre vás nitrianske organizácie, ktoré prispievajú k tomu aby sa rodinám v našom meste žilo lepšie. Pre úspešné zvládnutie a zaradenie do žrebovania o ceny ...
NTM_NR_2022
von CPR_Nitra
Slovné spojenie "manželský trojuholník" sa najčastejšie spája s tým, keď sa do vzťahu pripletie tretia osoba... je zrejmé, že takýto trojuholník manželskému spolužitiu nepomáha. Existujú však aj trojuholníky, ktoré môžu byť pre manželstvo prospešné a obohacujúce a NTM 2022 smeruje pohľad práve na ne. Jedným z užitočných manželských trojuholníkov je tzv. triangulárny model lásky, ktorý zahŕňa tri aspekty vzťahu: oddanosť, blízkosť a vášeň. Máme potenciál vybudovať spokojné manželstvo, keď urobíme...