Download wird vorbereitet

Den Rodiny 2021 Nitra

VEĽKÁ RODINNÁ HRA DEŇ RODINY 2021 15. máj - 15.jún. Vitajte vo Veľkej rodinnej hre pri príležitosti Dňa rodiny! Trasa vás prevedie stanovišťami v Hornom meste a začína na Župnom námestí. Prechádza rôznymi miestami, na ktoré Vás aplikácia navedie. Na každom zo stanovíšť budete plniť 2 úlohy - jednu kvízovú, druhú zábavnú, pripravili si ich pre vás nitrianske organizácie, ktoré prispievajú k tomu aby sa rodinám v našom meste žilo lepšie. Pre úspešné zvládnutie a zaradenie do žrebovania o ceny je potrebné prejsť fyzicky 7 stanovíšť zo 14tich. Na každom stanovišti získavate 2 body. Uveďte na konci svoj kontaktný email, a budete zaradení do vyhodnotenia hry - žrebovania o ceny 20. júna. Zaslaním fotodokumentácie a mailového kontaktu dáva používateľ súhlas s ich spracovaním na účel propagácie aktivít súvisiacich s podujatím Deň rodiny a kontaktovania výhercov Veľkej rodinnej hry. Tím Centrum pre rodinu - Nitra Viac na www.centrumprerodinu.sk
Start-Anleitung
ca. 70 Minuten
ca. 2 Kilometer
Einzel-Bound
14 Informationen
14 Quiz
14 Aufgaben
14 Orte

Scanne diesen Code mit der Actionbound-App, um den Bound zu starten.

ca. 70 Minuten
ca. 2 Kilometer
Einzel-Bound
14 Informationen
14 Quiz
14 Aufgaben
14 Orte
Gesamt
Spaß
Abwechslung
Interessante Orte
Schwierigkeit
Lehrreich